Kopling mot FIDE og NSF's medlemsregistre

TurneringsService støtter nå direkte kopling mot forbundenes medlemslister. Når du holder på å skrive inn navnet på en deltaker, vil TurneringsService sjekke i bakgrunnen det du har skrevet mot disse listene. Når du har skrevet inn nok av navnet sånn at det bare er en håndfull spillere som passer med de bokstavene du har skrevet, vil det komme frem en liste over foreslåtte kandidater. Klikk på rett person (eller trykk pil ned for å velge med tastaturet) når du ser korrekt person.

Fordelen med dette er åpenbare, man unngår å skrive navnene feil, får automatisk oppdatert rating på spillerne og ikke minst, spillerens ID-nummer hos forbundene vil komme med. Dette fjerner nesten helt mulighet for feil-identifikasjon av spillerne ved ratingrapportering til forbundet.

Hvis spilleren finnes på begge listene (FIDE og NSF), vil TS konsolidere all informasjon i én oppføring på forslagslista slik at både FIDE-id og NSF-id følger spilleren.

Alternativ søking

Funksjonen over søker kun ut fra starten på for- og etternavn som er skrevet inn. Hvis du ikke finner en spiller som du forventet å finne, kan du evt gjøre et utvidet søk ved å klikke på de tre prikkene som vises i navnefeltet mens du skriver. I bildet du da får opp, kan man søke på deler av for- eller etternavn.

Oppdatering av listene

For at disse funksjonene skal virke optimalt må listene være oppdatert. Når du starter spillerregistreringen vil TurneringsService lese inn en lokalt lagret kopi av NSF og FIDE's medlemslister. Hvis denne kopien er for gammel, får du instruksjoner om hvordan den aktuelle listen kan oppdateres. Du kan også kjøre oppdatering manuelt fra menyen Internett. Oppdatering forutsetter at du er tilkoplet internett, men hvis du ikke har internett-tilgang fra spillelokalet kan denne oppdateringen gjøres i god til FØR turneringen starter.

NSF

Takker være tett samarbeid med NSF fungerer denne oppdateringen helautomatisk for den norske listens vedkommende. Du bare svarer bekreftende på at du ønsker oppdatering, når TurneringsService spør om dette.

FIDE

Den internasjonale FIDE-listen lastes nå også ned automatisk av TurneringsService. Den lagres i  mappen FIDE under programmets hovedområde. TurneringsService pakker selv ut og leser inn denne listen uten at du behøver gjøre noe mer.

Slå av/på listesøkene

Under knappen "valg" i hovedbildet kan du evt slå av søkefunksjonen for én eller begge listene dersom du av en eller annen grunn ikke ønsker at TS skal søke i den aktuelle listen.