Felter i hovedvinduet

Når du står i hovedbildet hvor du registrerer spillere og resultater, har du følgende kolonner i tabellen:

Startnummer, Klasse, Tittel, Navn, Klubb, Fødselsdato, Rating (både nasjonal og internasjonal), ID-nummer,  Tilstede, Betalt

De 3 siste feltene vises bare etter rundeoppsett og gjelder den runden som i øyeblikket er valgt under 'Se på runde':

Farge, Motspiller, Resultat

Det finnes imidlertid flere felter som ikke vises som standard. Du kan gå inn på knappen "Valg" og velge hvilke andre felter du vil se, og også fjerne noen av standardfeltene.